Maandag 7 november hebben de partijen, Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling B.V., Technisch Bureau Massier en gemeente Zandvoort de aanneemovereenkomsten ondertekend voor de bouw van de nieuwe kazerne in Noord.

De gemeente Zandvoort heeft samen met de ZRB en brandweer in Zandvoort een programma van eisen gemaakt, de architect geselecteerd en zo is het definitieve ontwerp voor de nieuwe huisvesting van de brandweer en de reddingsbrigade tot stand gekomen.
Nadat het ontwerp definitief was vastgesteld door de betrokken partijen heeft deze zomer de aanbesteding plaatsgevonden van de nieuwbouw.

Voor de bouw toonden 12 aannemers interesse voor het werk en 7 installatiebedrijven. De bouw zal worden uitgevoerd door Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling B.V. gevestigd in Amsterdam en de installaties worden geplaatst door Technisch Bureau Massier uit Den Haag.
Het is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden starten.

In augustus 2010 vond de informele handeling plaats om de locatie in Nieuw Noord bouwrijp te maken door het omzagen van een boom. Hierna is de daar aanwezige grondwal verplaatst en opnieuw beplant met bomen en struiken, waardoor de toekomstige plek voor de nieuwe kazerne bouwrijp kon worden gemaakt.

Door de financieel gunstige aanbesteding en het strakke financiële beleid van de gemeente zijn de uitgaven tot nu toe beduidend lager dan oorspronkelijk geraamd. Echter tijdens de uitvoering van de nieuwbouw van de kazerne moet er nog het nodige gebeuren zoals de aanleg van de buitenruimte, inclusief de aansluiting van het terrein op de Kamerlingh Onnesstraat, het verleggen van het fietspad en de inrichting van het nieuwe gebouw.

Gebruik brandweerkazerne
In de nieuwe kazerne in Nieuw Noord aan de rand van de begraafplaats, hoek Linnaeusstraat / Kamerlingh Onnesstraat, worden twee organisaties gehuisvest: de Zandvoortse Reddingsbrigade en de Zandvoortse Brandweer. Alle vaar- en voertuigen van de brandweer en Zandvoortse Reddingsbrigade worden in de kazerne ondergebracht. Ook is rekening gehouden met de stalling van een ambulance in de drukke zomerperiode. Het kantoordeel wordt voornamelijk door de brandweer gebruikt. De instructieruimten gaan ook gebruikt worden door de Zandvoortse Reddingsbrigade en wellicht de gemeente.
De brandweer gaat het gebouw ook als oefengebouw gebruiken en er komt een buitenruimte waar geoefend kan worden in het open knippen van auto’s en het zagen van bomen.