Afgelopen week bereikte ons het droevige bericht dat onze ere-voorzitter August van der Mije helaas op 16 december is overleden.
August was een groot deel van zijn leven actief verbonden aan de ZRB. 25 jaar lang zat hij in het bestuur, van 1965 tot 1979 als commisaris
en van 1979 tot 1990 vervulde hij het voorzittersschap. Een tijd waarin de vereniging grote modernisering doormaakte en onder andere
een nieuwe opslagruimte aan de Marisstraat in gebruik nam. Na zijn lange bestuurslidmaatschap werd hij in 1990 bij zijn aftreden door de
vereniging benoemd tot ere-voorzitter. Het bestuur wenst Hetty en de familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.