Bestuurssamenstelling
Cees Winkel – Voorzitter – voorzitter@zrb.info
Eric Bruntink – Penningmeester ad interim – penningmeester@zrb.info
Marjon Huibers – Secretaris – secretariaat@zrb.info / EHBO opleidingen ad interim – opleidingen@zrb.info
Ernst Brokmeier – Vice Voorzitter / PR & Communicatie – pr@zrb.info
Pieter Winkel – Operationele Zaken – operationeel@zrb.info
Thijs van Vrijaldenhoven –  Huisvesting- huisvesting@zrb.info / Lifeguard opleidingen ad interim – opleidingen@zrb.info

Vacature – Opleidingen – opleidingen@zrb.info
Mirko Groenendijk – Materiaal – materiaal@zrb.info 
vacature – Verenigingszaken – 

Algemeen email adres: bestuur@zrb.info

Info:
Het bestuur vergadert maandelijks. Daarnaast is er regelmatig overleg met postcommandanten en commissies. Wil je iets voor een reguliere bestuursvergadering inbrengen stuur dan een bericht naar bestuur@zrb.info of secretariaat@zrb.info. Alle bestuursleden werken net als de overige leden onbezoldigd.

Overzicht beleid algemeen

Overzicht ZRB beleid algemeen
127 downloads 11-11-2021 9:57 Download