Bestuurssamenstelling
Ruud Willigers – Voorzitter – voorzitter@zrb.info
Onno Joustra – Penning­meester – penningmeester@zrb.info
Lana Lemmens – Secretaris – secretariaat@zrb.info
Ernst Brokmeier – PR & Communicatie – pr@zrb.info
Thijs van Vrijaldenhoven –  Materiaal – materiaal@zrb.info
Feddo Springveld – Verenigingszaken – verenigingszaken@zrb.info
Vacant – Opleidingen – opleidingen@zrb.info
Sebastiaan Beekhuijs – Operationele Zaken – operationeel@zrb.info

Algemeen email adres: bestuur@zrb.info

Info:
Het bestuur vergadert maandelijks, meestal op de 1e maandag van de maand. Daarnaast is er regelmatig overleg met postcommandanten en commissies. Wil je iets voor een reguliere bestuursvergadering inbrengen stuur dan een bericht naar bestuur@zrb.info of secretariaat@zrb.info. Alle bestuursleden werken net als de overige leden onbezoldigd.