Bestuurssamenstelling
Ruud Willigers – Voorzitter – voorzitter@zrb.info
Onno Joustra – Penning­meester – penningmeester@zrb.info
Trudie van Duin – Secretaris – secretariaat@zrb.info
Ernst Brokmeier – Vice Voorzitter / PR & Communicatie – pr@zrb.info
Ernst Brokmeier -interim- Operationele Zaken – operationeel@zrb.info
Thijs van Vrijaldenhoven –  Materiaal – 
materiaal@zrb.info
Rob van Esveld – commissaris
vacature – Opleidingen – opleidingen@zrb.info

Algemeen email adres: bestuur@zrb.info

Info:
Het bestuur vergadert maandelijks. Daarnaast is er regelmatig overleg met postcommandanten en commissies. Wil je iets voor een reguliere bestuursvergadering inbrengen stuur dan een bericht naar bestuur@zrb.info of secretariaat@zrb.info. Alle bestuursleden werken net als de overige leden onbezoldigd.