Bestuurssamenstelling
Ruud Willigers – Voorzitter – voorzitter@zrb.info
Onno Joustra – Penning­meester – penningmeester@zrb.info
Onno Joustra – Opleidingen – opleidingen@zrb.info
Trudie van Duin – Secretaris – secretariaat@zrb.info
Ernst Brokmeier – PR & Communicatie – pr@zrb.info
Ernst Brokmeier -interim- Operationele Zaken – operationeel@zrb.info
Thijs van Vrijaldenhoven –  Materiaal – 
materiaal@zrb.info
Rob van Esveld – commissaris

Algemeen email adres: bestuur@zrb.info

Info:
Het bestuur vergadert maandelijks, meestal op de 1e maandag van de maand. Daarnaast is er regelmatig overleg met postcommandanten en commissies. Wil je iets voor een reguliere bestuursvergadering inbrengen stuur dan een bericht naar bestuur@zrb.info of secretariaat@zrb.info. Alle bestuursleden werken net als de overige leden onbezoldigd.