Bestuurssamenstelling
Cees Winkel – Voorzitter – voorzitter@zrb.info
Onno Joustra – Penning­meester – penningmeester@zrb.info
Marjon Huibers – aspirant Secretaris – secretariaat@zrb.info
Ernst Brokmeier – Vice Voorzitter / PR & Communicatie – pr@zrb.info
Pieter Winkel – Operationele Zaken – operationeel@zrb.info
Thijs van Vrijaldenhoven –  Materiaal – 
materiaal@zrb.info
Tim Kathman – aspirant bestuurslid / Opleidingen – tim.kathman@zrb.info /opleidingen@zrb.info
Mirko Groenendijk – aspirant bestuurslid / Materiaal – mirko.groenendijk@zrb.info 
vacature – Verenigingszaken – 

Algemeen email adres: bestuur@zrb.info

Info:
Het bestuur vergadert maandelijks. Daarnaast is er regelmatig overleg met postcommandanten en commissies. Wil je iets voor een reguliere bestuursvergadering inbrengen stuur dan een bericht naar bestuur@zrb.info of secretariaat@zrb.info. Alle bestuursleden werken net als de overige leden onbezoldigd.

Overzicht beleid algemeen

Overzicht ZRB beleid algemeen
64 downloads 11-11-2021 10:57 Download