Bestuurssamenstelling
Cees Winkel – Voorzitter – voorzitter@zrb.info
Eric Bruntink – Penningmeester – penningmeester@zrb.info
Marjon Huibers – Secretaris – secretariaat@zrb.info 
Ernst Brokmeier – Vice Voorzitter / PR & Communicatie – pr@zrb.info
Pieter Winkel – Operationele Zaken – operationeel@zrb.info
Thijs van Vrijaldenhoven –  Huisvesting- huisvesting@zrb.info / interim materiaal@zrb.info

Marlie Kinneging – Opleidingen – opleidingen@zrb.info
vacature – Materiaal 
vacature – Verenigingszaken 

Algemeen email adres: bestuur@zrb.info

Info:
Het bestuur vergadert maandelijks. Daarnaast is er regelmatig overleg met postcommandanten en commissies. Wil je iets voor een reguliere bestuursvergadering inbrengen stuur dan een bericht naar bestuur@zrb.info of secretariaat@zrb.info. Alle bestuursleden werken net als de overige leden onbezoldigd.

Overzicht beleid algemeen

Overzicht ZRB beleid algemeen
264 downloads 11-11-2021 10:57 Download

Comments are closed.