Ervaar je als (jeugd)lid een onveilige of onprettige situatie binnen onze vereniging, en wil je daar met iemand over praten? Neem dan contact op een van onze drie vertrouwenscontactpersonen. Het is sowieso heel vervelend dat je dit ervaart, belangrijk is dat je er niet mee blijft rondlopen. De vertrouwenscontactpersoon (VCP) luistert naar je, misschien stelt de VCP wat vragen om de situatie te verduidelijken en de VCP geeft je advies of informatie als dat nodig is. De VCP heeft een geheimhoudingsplicht. Dus alles wat je vertelt blijft tussen jullie.
Bij de ZRB hebben we drie VCP die je kunt raadplegen (telefonisch/Whatsapp):

  • Annemarie Humelink (06-2097.5614)
  • Nora Mol (06-4409.3298)
  • Oscar Vos (06-5428.3983)

Wat het ook is, houd het niet voor jezelf, want dan is de kans groot dat er niets zal veranderen. Beslis zelf met welke VCP je wilt praten. Mailen kan ook, via vcp@zrb.info ; vraag dan om contact met een van hen.

Wat doet een VCP eigenlijk?

De VCP is eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. Bijvoorbeeld over zaken als pesten, discriminatie, middelenmisbruik, agressie en seksuele intimidatie. De VCP biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. De VCP’s zullen klachten niet zelf inhoudelijk behandelen. Wel wijzen ze je de weg om zo nodig vervolgstappen te kunnen nemen. Zij zijn, door de cursus die ze hebben gevolgd, op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. In bepaalde gevallen zal de VCP voor gericht advies het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) raadplegen.

Waarom een VCP?

De landelijke praktijk binnen diverse vrijwilligersorganisaties laat zien dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag helaas niet voorkomen kon worden. Binnen de ZRB willen wij dit graag voor zijn. We hebben dan ook nagedacht over preventief beleid. Daarom hebben we de drie VCP’s en moeten bijvoorbeeld ook alle actieve volwassen leden iedere vijf jaar een Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen.

Wanneer kun je terecht bij de VCP?

Als je vragen hebt over de manier van omgaan met elkaar binnen de ZRB of binnen de samenwerking met andere brigades, dan kun je terecht bij de VCP. Vragen kunnen bijvoorbeeld gaan over:

  • pesten en gepest worden, agressie, intimidatie of machtsmisbruik;
  • het gevoel hebben dat je door je geloof, huidskleur of seksuele voorkeur er niet bij hoort;
  • grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een ander lid, een instructeur of bestuurslid ervaar je als onprettig.
Hoe vertrouwelijk is een VCP?

Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren. De gesprekken die tussen jou en de VCP plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld zonder dat jij daar toestemming voor hebt gegeven en van op de hoogte bent. De activiteiten van de VCP vallen onder de verantwoording van het bestuur. Wanneer er wettelijk gezien zelfs een verplichting is om formeel melding te maken van een situatie, dan zal in principe het bestuur dit doen en niet de VCP. Binnen het ZRB-bestuur is de secretaris hiervoor het aanspreekpunt. Bij het afsluiten van het jaar rapporteren de VCP’s wel standaard in meer algemene zin aan het bestuur óf er meldingen zijn geweest en hoe voortgang en afsluiting heeft plaatsgevonden.