Voor onze leden zijn verschillende verzekeringen afgesloten.

Hier lees je er alles over

Vrijwilligers bij de Reddingsbrigade verrichten hun taken onder soms moeilijke omstandigheden. De brigade draagt er zorg voor dat de vrijwilligers zo veilig mogelijk de werkzaamheden kunnen verrichten. Toch is een ongeluk nooit helemaal uit te sluiten. Daarom heeft de brigade een aantal verzekeringen afgesloten via de landelijke moederorganisatie Reddingsbrigade Nederland.

De door de ZRB zelf afgesloten verzekeringen zijn
– algemene WA verzekering die ook van toepassing is op varen met onze eigen boten.
– WA verzekering die op de beide voertuigen rust, inclusief een rechtsbijstandsverzekering voor de chauffeur
– inzittendenverzekering van toepassing bij de voertuigen (15.000 bij overlijden en 45.000 bij blijvende invaliditeit)
– bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

De door de gemeente afgesloten verzekeringen zijn

Om het vrijwilligerswerk te stimuleren heeft de gemeentelijke overheid, waaronder de gemeente Zandvoort, besloten om voor al haar vrijwilligers een aantal verzekeringen af te sluiten. Zo zijn er een ongevallenverzekering-, verzekering verkeersaansprakelijkheid rechtspersonen, aansprakelijkheid vrijwilligers en rechtspersonen en een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Een ongevallenverzekering keert uit bij:

• overlijden;

• blijvende arbeidsongeschiktheid;

• tijdelijke arbeidsongeschiktheid.

Verder is geregeld dat medische kosten, die niet door de zorgverzekering worden gedekt en schade aan privé eigendommen door de gemeente worden vergoed. Het betekent echter niet automatisch dat de geleden schade volledig wordt vergoed. Het kan gebeuren dat schade die niet door de verzekering wordt vergoed (zgn. restschade) voor rekening van de vrijwilliger blijft. Om voor vergoeding van de restschade in aanmerking te komen, is het van belang te weten wie aansprakelijk is. Indien de Reddingsbrigade schuld heeft aan het ongeval, kan dat leiden tot een volledige vergoeding van de geleden schade. Het recht op uitkering bij een ongeval en het recht op schadevergoeding wegens aansprakelijkheid kunnen naast elkaar bestaan.

Voor de goede orde wordt benadrukt dat de informatie op deze site uitsluitend betrekking heeft op situaties waarin de vrijwilliger schade heeft geleden als gevolg van ongevallen tijdens (of direct verbandhoudend met) activiteiten van de Zandvoortse Reddingsbrigade. Bepalend is hetgeen ter zake van een verzekering in een clausuleblad is vastgelegd. Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

De praktische gang van zaken in geval een vrijwilliger schade heeft geleden als gevolg van een inzet (zonder aansprakelijkstelling).
De ZRB-vrijwilliger meldt zijn schade- met medeweten van de ploegleider – z.s.m. bij de gemeente Zandvoort die de ongevallenverzekering heeft afgesloten. Deze meldt de schade onmiddellijk bij de verzekeringsmaatschappij. In geval van arbeidsongeschiktheid, wordt deze beoordeeld door de medisch adviseur van de verzekeringsmaatschappij. Na beoordeling keert de verzekeringsmaatschappij de schadevergoeding en/of uitkering uit aan de gemeente, deze keert de schadevergoeding en/of de uitkering overeenkomstig de fiscale regelgeving uit aan de vrijwilliger of diens nabestaanden. Mocht er sprake zijn van restschade dan komt de aansprakelijkheidsverzekering in beeld. De verzekeraar zal de aansprakelijkheid voor de restschade beoordelen en dit namens de gemeente richting de benadeelde partij(en) afwikkelen. Medische kosten worden in eerste instantie gedeclareerd bij de eigen zorgverzekering. Aan de hand van de verstrekte informatie zal deze mogelijk worden verhaald op de aansprakelijkheidsverzekering van de gemeente. Voor de polissen van de verzekeringen afgesloten door de gemeente Zandvoort voor haar vrijwilligers verwijzen wij naar de site van de gemeente Zandvoort

https://www.zandvoort.nl/inwoners-en-ondernemers/producten-en-diensten-op-alfabet/vrijwilligersverzekering/?L=0

Zie hier de ZRB polissen

Name Downloads Last Modified Download
Gebouw - Boulevard Paulus Loot 66 - polis
513 downloads 03-03-2019 21:51 Download
Glas- Post Piet Oud - polis
503 downloads 03-03-2019 21:51 Download
Rechtsbijstand-bedrijf-polis
509 downloads 03-03-2019 21:51 Download
Rechtsbijstand-bedrijven-voorwaarden
486 downloads 03-03-2019 21:51 Download
Rechtsbijstand-voorwaarden
563 downloads 03-03-2019 21:51 Download
Verzekeringen ZRB
444 downloads 03-03-2019 21:51 Download
Verzekeringen vanuit de ALV 5 april jl-1
514 downloads 03-03-2019 21:51 Download
ZRB verzekeringen
572 downloads 03-03-2019 21:51 Download
personenauto-polis
495 downloads 03-03-2019 21:51 Download
AVB-Bedrijven-polis
626 downloads 03-03-2019 21:51 Download
Auto-Inzittenden-voorwaarden
613 downloads 03-03-2019 21:51 Download
Bedrijfsverzekeringen - Toelichting oneven
582 downloads 03-03-2019 21:51 Download

Comments are closed.