Zaterdag 14 augustus vond de symbolische start plaats van de bouw van de nieuwe brandweerkazerne in Nieuw Noord. De heer Boon, postcommandant van brandweer Zandvoort, de heer Carree, voorzitter van de Zandvoortse Reddingsbrigade en burgemeester Meijer hebben samen de officiële handeling verricht. In de nieuwe kazerne worden twee organisaties gehuisvest: de Zandvoortse brandweer en de Zandvoortse Reddingsbrigade. Van beide voldoen de huidige onderkomens niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarom heeft de gemeenteraad van Zandvoort besloten dat er een nieuwe kazerne gebouwd gaat worden.

Er is gezocht naar een locatie van voldoende grootte, centraal gelegen in het verzorgingsgebied van de brandweer en in eigendom bij de gemeente. Gekozen is voor de locatie in Nieuw Noord aan de rand van de begraafplaats, hoek Linnaeusstraat / Kamerlingh Onnesstraat, nabij het spoor en het fietspad. Vervolgens is door het bouwteam bestaande uit vrijwilligers van de brandweer en de Zandvoortse Reddingsbrigade een programma van eisen opgesteld dat goedgekeurd werd door de Zandvoortse gemeenteraad.

De volgende stap was het selecteren van een architectenbureau. Na een selectie is de opdracht verleend aan Jeanne Dekkers Architectuur uit Delft. Dit bureau heeft diverse kazernes elders ontworpen zoals in Rijswijk en Hoorn. Het architectenbureau is in samenwerking met de brandweer, de Zandvoortse Reddingsbrigade en de gemeente Zandvoort in augustus 2009 begonnen met het ontwerpen van de nieuwe kazerne. De komende maanden gaat er verder gewerkt worden aan het definitieve ontwerp.

Alle vaar- en voertuigen van de brandweer en Zandvoortse Reddingsbrigade worden in de kazerne ondergebracht. Ook is rekening gehouden met de stalling van een ambulance in de drukke zomerperiode. Het kantoordeel wordt voornamelijk door de brandweer gebruikt. De instructieruimten gaan ook gebruikt worden door de Zandvoortse Reddingsbrigade en wellicht de gemeente. De brandweer gaat het gebouw ook als oefengebouw gebruiken en er komt een buitenruimte waar geoefend kan worden in het open knippen van auto’s en het zagen van bomen.

Het verplaatsen en de aanleg van de groenwal tussen de begraafplaats en de bouwlocatie is één van de eerste werkzaamheden en zal dit najaar plaatsvinden. Dit heeft diverse voordelen. De grondwerkzaamheden zijn direct afgerond, er is geen tijdelijke opslag van grond noodzakelijk en een tijdelijke afscheiding van de begraafplaats is niet nodig. Verder kan de herplant van populieren, eiken, dennen en het aanbrengen van landschappelijke beplanting op de grondwal direct worden gerealiseerd. Het totale terrein komt niet voor een langere periode braak te liggen en is de nieuwe beplanting sneller in staat de waarden van de verdwenen bomen te vervangen.

Volgens planning is de groenwal eind 2010 verplaatst en opnieuw ingericht. Vervolgens wordt in 2011 begonnen met de bouw en naar verwachting zal de nieuwe kazerne voor de zomervakantie 2012 in gebruik worden genomen.

Voor meer foto’s door Robin Gansner klik hier >>