Tijdens de algemene ledenvergadering op vrijdag 21 april heeft Jan-Hein Carree na 13 1/2 jaar de voorzittershamer overgedragen aan Ruud Willigers.

De ZRB heeft de afgelopen jaren een grote professionaliseringsslag doorgemaakt. Onder het voorzitterschap van Carree werd o.a. de gezamenlijke kazerne ontwikkeld en in gebruik genomen, werd regionaal de RVR opgericht en een samenwerkingovereenkomst met de Veiligheidsregio gesloten, c2000 ingevoerd en de volledige nieuwe landelijke opleidingslijn ingevoerd.

De ZRB bedankt Jan-Hein dan ook voor alle jaren inzet voor de vereniging. Tijdens de vergadering werd kort stilgestaan bij het werk en inzet in de afgelopen jaren en namens de vereniging een cadeau overhandigd waarna Ruud de hamer officieel in ontvangst mocht nemen.

Ruud Willigers is in Zandvoort geen onbekende. Hij werkte jarenlang bij de gemeente Zandvoort, waar hij eind 2016 formeel met pensioen ging. In zijn rol was Ruud zeer betrokken bij het reilen en zeilen op het strand. We zijn dan ook zeer blij dat Ruud zich vanaf nu voor onze vereniging gaat inzetten.