Zondag 18 November kwam Sinterklaas ook weer in Zandvoort aan. Net als voorgaande jaren was de ZRB weer bij de intocht aanwezig. Naast de nodige pietensupport was de ZVT-130 bij de aankomst op het strand en in het dorp aanwezig ter ondersteuning en begeleiding van de optocht. Met een heerlijk zonnetje dat net op tijd doorbrak, tientallen pieten en duizende bezoekers was het een drukke boel. Gelukkig bleef de verdere inzet beperkt tot het kort opvangen van 2 gevonden kinderen. Een zeer geslaagde dag dus!