Ons werk steunen? Dat kan. Graag zelfs.

IMG_4891De Zandvoortse Reddingsbrigade draait volledig op vrijwilligers. Alle giften en donaties aan de Zandvoortse Reddingsbrigade zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Dit is mogelijk omdat wij een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) status hebben. Maar eenmalige giften en periodieke giften (notariële schenkingen) worden door de fiscus wel verschillend behandeld. De Zandvoortse Reddingsbrigade hoeft als goed doel geen successierechten meer te betalen over nalatenschappen. Dat betekent dat uw bijdrage voor honderd procent naar het reddingswerk gaat.

Direct eenmalig doneren: Scan de QR code of gebruik de link om een eenmalige donatie te doen: https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=VQnvZd 6rTf65DSf5AKBMFA – kies zelf het gewenste bedrag.

Eenmalige gift
Eenmalige giften zijn aftrekbaar van uw inkomstenbelasting als u tussen de 1% en 10% van uw bruto inkomen schenkt. U kunt daarvoor alle giften en donaties aan verschillende organisaties binnen een jaar bij elkaar optellen. Voor een gezin met een modaal inkomen van  € 33.000 komt dit neer op een bedrag tussen de € 330,- en € 3.300,- per jaar. Doneert u meer of minder dan is dit niet aftrekbaar.

Er is ook een methode waardoor uw gift altijd fiscaal aftrekbaar is, ongeacht uw inkomen of de hoogte van de gift. Dit is mogelijk door uw gift vast te leggen in een notariële akte.

Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van uw inkomen, als deze vastgelegd zijn in een notariële akte en onder bepaalde omstandigheden.

Zandvoortse Reddingsbrigade als erfgenaam
U kunt de Zandvoortse Reddingsbrigade in uw testament benoemen als erfgenaam. Hierdoor ontvangt de Zandvoortse Reddingsbrigade (een deel van) uw erfenis. U bepaalt zelf natuurlijk de grootte van dat deel. Sommigen kiezen er voor om hun hele nalatenschap aan de Zandvoortse Reddingsbrigade  te schenken; anderen geven er de voorkeur aan om een bepaald percentage aan de Zandvoortse Reddingsbrigade na te laten en een bepaald percentage aan familieleden of andere goede doelen.

Legaat voor de Zandvoortse Reddingsbrigade
Als u de Zandvoortse Reddingsbrigade een legaat nalaat, betekent dit dat u in het testament omschrijft wat u precies aan de Zandvoortse Reddingsbrigade wilt nalaten. Dat kan een van tevoren vastgesteld geldbedrag zijn of een roerende of onroerende zaak, zoals bepaalde (kunst)voorwerpen, de inboedel of een huis.

Een gift kunt u doen aan:
Zandvoortse Reddingsbrigade
Linnaeusstraat 2
2041 BR Zandvoort

Rabobank: NL63 RABO 0326 3091 52
ING Bank: NL48 INGB 0000 1655 11

Formulieren

Name Downloads Last Modified Download
Inschrijfformulier jeugdlid
83 downloads 23-11-2023 18:31 Download
Inschrijfformulier volwassen lid
68 downloads 23-11-2023 18:31 Download
Inschrijfformulier begunstiger
73 downloads 23-11-2023 18:30 Download

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze penningmeester via penningmeester@zrb.info

Bij voorbaat hartelijk dank!

Meer weten of het lidmaatschap? Lees hier meer.

Leave a Comment